transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social preferences during childhood and the role of gender and age - An experiment in Austria and Sweden

Författare och institution:
Peter Martinsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Katarina Nordblom (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Daniela Rützler (-); Matthias Sutter (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Working Papers in Economics (online), ISSN 1403-2465; nr 474
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We examine social preferences of Swedish and Austrian children and adolescents using the experimental design of Charness and Rabin (2002). We find that difference aversion decreases while social-welfare preferences increase with age.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
social preferences, children, adolescents, distributional experiment, Austria, Sweden
Postens nummer:
130551
Posten skapad:
2010-12-10 08:52
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007