transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implant stability measurements using resonance frequency analysis: biological and biomechanical aspects and clinical implications.

Författare och institution:
Lars Sennerby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Neil Meredith (-)
Publicerad i:
Periodontology 2000, 47 s. 51-66
ISSN:
1600-0757
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Nyckelord:
Animals, Biomechanics, Bone Density, Bone Remodeling, Dental Implantation, Endosseous, Dental Implants, Dental Prosthesis Retention, Dental Restoration Failure, Dental Stress Analysis, Humans, Transducers, Vibration
Postens nummer:
130523
Posten skapad:
2010-12-09 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007