transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sinus membrane elevation and simultaneous insertion of dental implants: a new surgical technique in maxillary sinus floor augmentation.

Författare och institution:
Stefan Lundgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Giovanni Cricchio (-); Vinicius C. Palma (-); Luiz A Salata (-); Lars Sennerby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Periodontology 2000, 47 s. 193-205
ISSN:
1600-0757
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral protetik
Nyckelord:
Animals, Bone Regeneration, physiology, Dental Implantation, Endosseous, methods, Dental Implants, Dental Prosthesis Design, Humans, Maxillary Sinus, surgery, Mucous Membrane, physiology, surgery, Oral Surgical Procedures, Preprosthetic, Surface Properties
Postens nummer:
130516
Posten skapad:
2010-12-09 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007