transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skeppsholmen i ny skepnad

Författare och institution:
Bengt O H Johansson (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Arkitektur , ( 3 ) s. 58-59
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
Nyckelord:
Byggnadsunderhåll, bostadshus, byggnadsvård
Postens nummer:
130392
Posten skapad:
2010-12-08 13:29
Posten ändrad:
2011-12-07 16:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007