transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘The problem of comparison in comparative regionalism’

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)); Philippe De Lombaerde (-)
Publicerad i:
Review of International Studies, 36 ( 3 ) s. 731-753
ISSN:
0260-2105
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
130371
Posten skapad:
2010-12-08 12:54
Posten ändrad:
2014-01-07 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007