transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Problematizing Regional Organizations in African Security

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier, afrikastudier & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)); Rodrigo Tavares (Institutionen för globala studier & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Fredrik Söderbaum and Rodrigo Tavares (eds.) Regional Organizations in African Security, s. 1-13
ISBN:
978-0-415-59787-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Also published in African security
Postens nummer:
130361
Posten skapad:
2010-12-08 12:43
Posten ändrad:
2011-08-17 08:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007