transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Percutaneous coronary intervention facilitated by extracorporeal membrane oxygenation support in a patient with cardiogenic shock.

Författare och institution:
Michael Koutouzis (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Oscar Kolsrud (Institutionen för medicin); Per Albertsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Göran Matejka (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lars Grip (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ulf Kjellman (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Hellenic journal of cardiology, 51 ( 3 ) s. 271-274
ISSN:
1109-9666
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A 60-year-old man was admitted to our department with non ST-segment elevation myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. Total revascularization, using percutaneous coronary intervention facilitated by extracorporeal membrane oxygenation support, was performed, with a favorable outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Angioplasty, Transluminal, Percutaneous Coronary, methods, Extracorporeal Membrane Oxygenation, Humans, Male, Middle Aged, Myocardial Infarction, complications, therapy, Shock, Cardiogenic, etiology, therapy
Postens nummer:
130324
Posten skapad:
2010-12-08 10:49
Posten ändrad:
2011-11-29 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007