transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extracorporeal membrane oxygenation as a bridge to lung transplantation in a patient with persistent severe porto-pulmonary arterial hypertension following liver transplantation.

Författare och institution:
Lars Wiklund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Åsa Haraldsson (Institutionen för medicin); Nedim Selimovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ulf Kjellman (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
European journal of cardio-thoracic surgery, 39 ( 5 ) s. 777-778
ISSN:
1873-734X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Idiopathic pulmonary artery hypertension (IPAH) is a progressive disease with a dismal prognosis and lung transplantation is often the only option for patients, who do not respond to pharmacological therapy. We report the use of an extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) system in a 49-year-old woman with primary pulmonary hypertension, previously liver transplanted. The patient, listed for lung transplantation, developed respiratory and circulatory failure despite maximal pharmacological therapy and was successfully bridged to emergent bilateral lung transplantation with veno-arterial ECMO. Emergent veno-arterial ECMO was able to rescue the patient and bridge her to bilateral lung transplantation and should therefore be an option for patients with PAH and circulatory collapse.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Lung transplantation; ECMO; Pulmonary arterial hypertension; PAH
Postens nummer:
130323
Posten skapad:
2010-12-08 10:43
Posten ändrad:
2011-11-29 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007