transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘The negotiations for and proliferation of free trade agreements in Asia – the ambiguous role of the WTO’. Presented on the panel ‘Improving the effectiveness of multilateral trade negotiations’. NEGOCIA, Paris, November 17-18.

Författare och institution:
Lena Lindberg (Centrum för Europaforskning (CERGU)); Claes G. Alvstam (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
negocia, Paris,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
130235
Posten skapad:
2010-12-07 15:30
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007