transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anmälan av Trapped in Equality. Women as Legal Persons in the Modernisation of Finnish Law. Anu Pylkkänen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Finnish Literature Society, Helsinki 2009

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Retfærd, 129 ( 2/2010 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Nyckelord:
Equality
Postens nummer:
130177
Posten skapad:
2010-12-07 11:40
Posten ändrad:
2010-12-07 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007