transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Leasingavtal och ny föreställningsram

Författare och institution:
Jan Marton (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning)
Publicerad i:
Balans, ( 1 ) s. 3-4
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
130141
Posten skapad:
2010-12-07 10:16
Posten ändrad:
2011-03-30 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007