transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Active drumlin field revealed at the margin of Múlajökull, Iceland: A surge-type glacier

Författare och institution:
Mark D. Johnson (Institutionen för geovetenskaper); Anders Schomacker (-); Ivar Benediktsson (-); Alessa Geiger (-); Amanda Fergusson (-); Olafur Ingolsson (-)
Publicerad i:
Geology, 38 ( 10 ) s. 943-946
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
ABSTRACT Recent marginal retreat of Múlajökull, a surge-type outlet glacier of Hofsjökull, Iceland, has revealed a drumlin fi eld consisting of more than 50 drumlins. The drumlins are 90–320 m long, 30–105 m wide, 5–10 m in relief, and composed of multiple beds of till deposited by lodgment and bed deformation. The youngest till layer truncates the older units with an erosion surface that parallels the drumlin form. Thus, the drumlins are built up and formed by a combination of subglacial depositional and erosional processes. Field evidence suggests each till bed to be associated with individual recent surges. We consider the fi eld to be active in the sense that the drumlins are shaped by the current glacial regime. The Múlajökull fi eld is the only known active drumlin fi eld, and is therefore a unique analogue to Pleistocene drumlin fi elds.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Kvartärgeologi
Nyckelord:
drumlin iceland surge
Postens nummer:
130131
Posten skapad:
2010-12-07 09:22
Posten ändrad:
2011-11-30 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007