transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A note on the complexity of flow-shop scheduling with deteriorating jobs

Författare och institution:
Karin Thörnblad (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Discrete Applied Mathematics, 159 ( 4 ) s. 251-253
ISSN:
0166-218X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper is a note on “Complexity analysis of job-shop scheduling with deteriorating jobs” [G. Mosheiov, Complexity analysis of job-shop scheduling with deteriorating jobs, Discrete Applied Mathematics 117 (2002) 195–209]. A proportional deterioration rate is assumed and the objective is the minimization of the makespan. Mosheiov presents NP-hardness results for flow-shops and open-shops with three or more machines and for job-shops with two or more machines. The proof of NP-hardness for the flow-shop case is however not correct. This paper provides a correct proof.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Nyckelord:
Deteriorating jobs, Flow shop, Makespan, NP-hardness
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Ytterligare information:
The article was accepted for publication on 9 November 2010, and is available online since 4 December 2010.
Postens nummer:
130128
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2010-12-07 09:11
Posten ändrad:
2016-07-19 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007