transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Severely ill patients are harassed]

Svårt sjuka patienter trakasseras.

Författare och institution:
Björn Öjerskog (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 106 ( 5 ) s. 262
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Humans, Insurance, Health, Records as Topic, Sick Leave, Social Behavior, Sweden, Work Capacity Evaluation
Postens nummer:
130103
Posten skapad:
2010-12-06 11:55
Posten ändrad:
2012-03-15 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007