transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det gotiska inflytandet på spanska språket och hur man sett på detta

Författare och institution:
Ingmar Söhrman (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Gotisk Workshop 2. Et uformelt formidlingstraef. Mindre skrifter udgivet af Center for Middelalderstudier, Syddansk Universitet, Odense, 27 s. 5-10
ISSN:
16011899
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
goter, gotiska, Spanien, germanismer, Aldrete
Postens nummer:
130039
Posten skapad:
2010-12-03 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007