transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The development and communication of cultural products for tourists – A study of West Sweden, Nordjylland and Copenhagen area, Denmark

Författare och institution:
Sanja Vujicic (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Donald Getz (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
130005
Posten skapad:
2010-12-03 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007