transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Morphological studies on machined implants of commercially pure titanium and titanium alloy (Ti6A14V)

Författare och institution:
Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Fredrik Lindberg (-); Lena Emanuelsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Håkan Engqvist (-); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
55th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society, Las Vegas, USA, 22-25 February
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
129935
Posten skapad:
2010-12-01 15:03
Posten ändrad:
2014-01-20 23:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007