transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blendow Lexnova Expertkommentar – Processrätt, november 2010

Reflektioner med anledning av ett beslut att inte meddela prövningstillstånd

Författare och institution:
Eric Bylander (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Blendow Lexnova, ( 2010-11-30 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
November månads expertkommentar ägnar Eric Bylander uteslutande åt reflektioner kring reglerna om prövningstillstånd i hovrätt med anledning av Svea hovrätts beslut den 8 november att inte meddela "allmänläkaren" och "obducenten" tillstånd till prövning av Attunda tingsrätts dom, genom vilken deras skadeståndstalan mot staten ogillades tidigare i år.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt ->
Straffprocess
Nyckelord:
styckmordsfallet, prövningstillstånd, hovrätt, dispensgrunder, förtroende
Ytterligare information:
Endast elektroniskt publicerad.
Postens nummer:
129878
Posten skapad:
2010-11-30 23:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007