transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ord är vaga och mångtydiga

Författare och institution:
Mikael Nordenfors (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Pedagogiska Magasinet, 2008 ( 4 ) s. 74-75
ISSN:
1401-3320
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Nationella prov svenskämnet grundskolan läsförståelse
Postens nummer:
129725
Posten skapad:
2010-11-29 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007