transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘The AU and the UN: a Co-dependent Relationship on Matters of Peace and Security?’

Författare och institution:
Linnéa Bergholm (Institutionen för globala studier, afrikastudier)
Publicerad i:
Critical Currents, ( 5 ) s. 25-39
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
Postens nummer:
129665
Posten skapad:
2010-11-26 16:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007