transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organizing and stabilizing basic education for adults. Case studies from a successful flexible educational setting.

Författare och institution:
Ingrid Henning Loeb (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Karin Lumsden Wass (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
The 6th European Research Conference. Adult Leraning in Europe - understanding diverse menings and contexts. European Society for Research on the Education of Adults (ESREA),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
129498
Posten skapad:
2010-11-24 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007