transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Rehabilitation after brain injury in Sweden--worse than in Taiwan?].

Rehabilitering efter hjärnskada i Sverige--sämre än i Taiwan?

Författare och institution:
Jörgen Borg (-); Kristian Borg (-); Micael Edblom (-); Monica von Heijne (-); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Läkartidningen, 107 ( 38 ) s. 2256
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, Brain Injuries, rehabilitation, Clinical Competence, Continuity of Patient Care, Critical Pathways, Humans, Rehabilitation Centers, standards, Stroke, rehabilitation, Sweden, Taiwan
Postens nummer:
129441
Posten skapad:
2010-11-23 14:42
Posten ändrad:
2010-11-23 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007