transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polisaspiranten som ville träna. Aspiranters förarattityder till polisbilskörning och risktagande inom polisens förarutbildning - en attitydundersökning 2008-2010

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
106
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Umeå universitet, Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Institutionen för kirurgi och perioperativ vskap
Förlagsort:
Umeå
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Polisaspirant, förarattityd, polisbilskörning, risktagande, enkätundersökning
Postens nummer:
129335
Posten skapad:
2010-11-21 21:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007