transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biologiska effekter - bedömningsgrunder under utveckling

Författare och institution:
Martin Reutgard (-); Brita Sundelin (-); Marina Magnusson (-); Åke Granmo (Institutionen för marin ekologi); Åke Larsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Lars Förlin (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Niklas Hanson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Jari Parkkonen (Zoologiska institutionen, zoofysiologi)
Publicerad i:
HAVET 2010 - Om miljötillståndet i svenska havsområdet, s. 77-80
ISSN:
1654-6741
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Persistenta organiska föreningar
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Tungmetaller och övriga metaller
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Miljötoxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Toxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Morfologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Annan biologi
Nyckelord:
Biologiska effekter, fisk, kräftdjur, blötdjur, miljögifter, bedömningsgrunder
Postens nummer:
129198
Posten skapad:
2010-11-17 14:48
Posten ändrad:
2011-11-29 12:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007