transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Overactive bladder: Is there a link to the metabolic syndrome in men?

Författare och institution:
Michael G Kirby (-); Adrian Wagg (-); Linda Cardozo (-); Christopher Chapple (-); David Castro-Diaz (-); Dirk de Ridder (-); Montserrat Espuna-Pons (-); Francois Haab (-); Con Kelleher (-); Heinz Kölbl (-); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Philip Van Kerrebroeck (-); Mark Vierhout (-); Stefano Salvatore (-); Andrea Tubaro (-)
Publicerad i:
Neurourology and urodynamics, 29 ( 8 ) s. 1360-4
ISSN:
1520-6777
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
It is becoming increasingly clear that a variety of metabolic, cardiovascular, and endocrine factors contribute to male pelvic health. In particular, a growing body of evidence suggests a relationship between lower urinary tract symptoms, benign prostatic hyperplasia, overactive bladder, erectile dysfunction, and the metabolic syndrome. This article explores these relationships, focusing on the role of the autonomic nervous system and hyperinsulinemia, together with their implications for urological practice.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
129147
Posten skapad:
2010-11-16 14:25
Posten ändrad:
2011-07-04 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007