transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish FrameNet++

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Dana Dannélls (Institutionen för svenska språket); Markus Forsberg (Institutionen för svenska språket); Maria Toporowska Gronostaj (Institutionen för svenska språket); Dimitrios Kokkinakis (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Swedish Language Technology Conference 2010,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
129126
Posten skapad:
2010-11-16 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007