transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conjugation of HPV16 E7 to cholera toxin enhances the HPV-specific T-cell recall responses to pulsed dendritic cells in vitro in women with cervical dysplasia.

Författare och institution:
Merja Nurkkala (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Lotta Wassén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Inger Nordström (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Inger Gustavsson (-); Lucija Slavica (-); Agnetha Josefsson (-); Kristina Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Vaccine, 28 ( 36 ) s. 5828-36
ISSN:
1873-2518
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We have evaluated whether cholera toxin (CT) as a carrier/adjuvant can enhance human T-cell responses to a viral oncoprotein in vitro using dendritic cells (DCs) as antigen-presenting cells. Monocyte-derived DCs obtained from women with cervical dysplasia were pulsed with the HPV16 oncoprotein E7, either alone or conjugated to CT, and tested for their ability to induce antigen-specific activation of autologous T cells in vitro. CT-conjugation of E7 significantly improved the capacity of pulsed DCs to activate antigen-specific CD4+ T-cell proliferation and IFN-gamma secretion. The CT-E7-pulsed DCs also produced significantly more of the Th1-inducing cytokine IL-12 compared to DCs pulsed with E7 or CT alone. Furthermore, DCs pulsed with CT-conjugated HPV16 E7 caused a response in T cells from women with advanced disease (CIN III) as well as in T cells from women that were currently not infected with HPV16. These data show the potential of using CT-conjugated viral oncoproteins for DC-induced T-cell activation in humans.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
129001
Posten skapad:
2010-11-12 12:46
Posten ändrad:
2011-07-05 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007