transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

IVF och Epigenetik - Assisterad befruktning 15 år senare

Författare och institution:
Charles Hanson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Medicinsketiska Råd, ( 9 )
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
128996
Posten skapad:
2010-11-12 11:49
Posten ändrad:
2011-07-04 08:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007