transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Edelcrantz, Skuggan och lantbruksvetenskapens landskap.

Författare och institution:
Ulrich Lange (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Kungliga nationalstadsparken. Historiskt landskap i levande stad./[redaktion: Margareta Elg, redaktör ; Henrik Niklasson ...] , s. 87-96
ISBN:
978-91979053-0-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kungl. Djurgårdens förvaltning
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Lantbrukets internationalisering och förvetenskapligande. Tillkomsten av egendomen Stora Skuggan samt Lantbruksakademiens experimentalfält.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
engelskt jordbruk, landskapsarkitektur, arkitektur, Edelcrantz, Djurgården.
Postens nummer:
128954
Posten skapad:
2010-11-12 09:23
Posten ändrad:
2012-04-26 12:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007