transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of A. H. Arweiler and B. M. Gauly (eds.), Machtfragen: zur kulturellen Repräsentation und Konstruktion von Macht in Antike, Mitteralter und Neuzeit, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2008.

Författare och institution:
Ida Östenberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Journal of Roman Studies, 100 s. 258–259
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
128947
Posten skapad:
2010-11-12 07:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007