transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rapid readout detector captures protein time-resolved WAXS.

Författare och institution:
Sebastian Westenhoff (Institutionen för kemi); Erik Malmerberg (Institutionen för kemi); David Arnlund (Institutionen för kemi); Linda C Johansson (Institutionen för kemi); Elena Nazarenko (Institutionen för kemi); Marco Cammarata (-); Jan Davidsson (-); Vincent Chaptal (-); Jeff Abramson (-); Gergely Katona (Institutionen för kemi); Andreas Menzel (-); Richard Neutze (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Nature methods, 7 ( 10 ) s. 775-6
ISSN:
1548-7105
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Strukturbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi
Nyckelord:
Crystallography, X-Ray, instrumentation, methods, Equipment Design, Protein Conformation, Proteins, chemistry, Rhodopsin, chemistry, Time Factors, X-Ray Diffraction, instrumentation, methods
Postens nummer:
128938
Posten skapad:
2010-11-11 16:04
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007