transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Typology and the Cento of Proba

Författare och institution:
Sigrid Schottenius (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 95 ( 2 ) s. 43–52
ISSN:
0033-4987
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This article deals with the poetic reuse of Virgil in the Christian cento composed by the fourth century poet Faltonia Betitia Proba focusing on the possibilities and the validity of applying the term ‘typology’ to the correspondence between Virgil’s texts and the biblical narratives.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Cento, Proba, typology, intertextuality, allusion
Postens nummer:
128933
Posten skapad:
2010-11-11 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007