transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Time-Space Dynamics of Collaboration in Innovation Processes: A Critical Analysis

Författare och institution:
Anders Larsson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Geert Vissers (-)
Publicerad i:
IBG/RGS Annual International Conference 1-3 Sept 2010, London, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
128931
Posten skapad:
2010-11-11 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007