transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A posteriori error estimates in a globally convergent FEM for a hyperbolic coefficient inverse problem

Författare och institution:
Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Inverse Problems, 26 ( 11 ) s. Art. no. 115007
ISSN:
0266-5611
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study concerns a posteriori error estimates in a globally convergent numerical method for a hyperbolic coefficient inverse problem. Using the Laplace transform the model problem is reduced to a nonlinear elliptic equation with a gradient dependent nonlinearity. We investigate the behavior of the nonlinear term in both a priori and a posteriori settings and derive optimal a posteriori error estimates for a finite-element approximation of this problem. Numerical experiments justify the efficiency of a posteriori estimates in the globally convergent approach.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Nyckelord:
reconstruction
Postens nummer:
128783
Posten skapad:
2010-11-09 08:45
Posten ändrad:
2016-07-14 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007