transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implant integration in normal and grafted bone. In: Kahnberg K_E (ed). Bone Grafting Techniques for Maxillary Implants.

Redaktör(er):
Lars Rasmusson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Blackwell Munksgaard
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
128739
Posten skapad:
2010-11-08 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007