transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hidden Curricula and Humane Education

Författare och institution:
Helena Pedersen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Forum Focus: The Newsletter of the Society & Animals Forum, 24 ( Fall 2004: 1+5 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
128491
Posten skapad:
2010-11-02 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007