transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Museet och lärandet. Gestaltning av människa-djurrelationer.

Författare och institution:
Helena Pedersen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
bosniska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Utställningsestetiskt forum.
Postens nummer:
128486
Posten skapad:
2010-11-02 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007