transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comments to Alice Kehoe discussion article

Författare och institution:
Kristian Kristiansen (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Archaeologies, 6 ( 2 ) s. 219-221
ISSN:
1555-8622
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Discusses why long-term connections are not recognized in American archaeology.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
dominant theoretical discourse, long-distance connections
Postens nummer:
128450
Posten skapad:
2010-11-01 23:39
Posten ändrad:
2011-06-27 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007