transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In-situ gross nitrogen dynamics in an afforested drained peat soil

Författare och institution:
Tobias Rütting (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Frida Thomsen (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Pascal Boeckx (-); Leif Klemedtsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Stable Isotopes and Biogeochemical Cycles in Terrestrial Ecosystems,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Markvetenskap
Nyckelord:
soil, nitrogen cycle, stable isotopes
Postens nummer:
128437
Posten skapad:
2010-11-01 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007