transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gross nitrogen dynamics in drained organic forest soils by 15N tracing experiments

Författare och institution:
Tobias Rütting (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Pascal Boeckx (-); Leif Klemedtsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
1st NordSIR Meeting,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Markvetenskap
Nyckelord:
organic soil, stable isotopes, nitrogen cycle, forest
Postens nummer:
128434
Posten skapad:
2010-11-01 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007