transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Advances in 15N tracing experiments: new labelling and data analysis approaches

Författare och institution:
Tobias Rütting (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Dries Huygens (-); Jeroen Staelens (-); Christoph Müller (-); Pascal Boeckx (-)
Publicerad i:
Enzymology and Ecology of the Nitrogen Cycle,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Markvetenskap
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Markvetenskap ->
Markbiologi
Nyckelord:
nitrogen cycle, stable isotopes, review, soil
Postens nummer:
128431
Posten skapad:
2010-11-01 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007