transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subjectivities of the child consumer: Beings and becomings

Författare och institution:
Barbro Johansson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Childhood and consumer culture. David Buckingham & Vebjorg Tingstad , s. 80-93
ISBN:
978-0-230-22783-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave Mcmillan
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Childhood, consumer culture
Postens nummer:
128425
Posten skapad:
2010-11-01 14:35
Posten ändrad:
2013-07-04 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007