transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Basic science, clinical and industrial perspectives on osseointegration.

Författare och institution:
Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Abstract, 7th ScanBalt Forum and Biomaterials Days, Vilnius, Lithuania, 24-26 September
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
128416
Posten skapad:
2010-11-01 14:22
Posten ändrad:
2014-01-21 12:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007