transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från ankomst till åtkomst. Några lexikaliska iakttagelser i arbetet med SAOL och SO

Författare och institution:
Sture Berg (Institutionen för svenska språket); Louise Holmer (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Red. Kristinn Jóhannesson, Ida Larsson, Erik Magnusson Petzell, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström och Emma Sköldberg. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 39, s. 311-320
ISSN:
0348-7741
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
Lexikografi, SAOL, sammansättningar
Postens nummer:
128409
Posten skapad:
2010-11-01 13:24
Posten ändrad:
2010-11-02 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007