transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Glial cell line-derived neurotrophic factor is increased in cerebrospinal fluid but decreased in blood during long-term pain.

Författare och institution:
Christopher Lundborg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Mirjana Hahn-Zoric (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Björn Biber (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Elisabeth Hansson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Journal of Neuroimmunology, 220 ( 1-2 ) s. 108-113
ISSN:
1872-8421
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) is involved in inflammation and pain, roles which remain to be delineated clinically. We aimed to evaluate the role of central nervous and peripheral GDNF in long-term pain patients and in controls by analysing intrathecal and blood concentrations of GDNF. Simultaneous measurements of pro-inflammatory cytokines IL-1beta, TNF-alpha and IL-6, anti-inflammatory cytokine IL-10 and chemokine IL-8 served to define inflammatory responses. Generally, blood levels of GDNF were higher than corresponding intrathecal levels. Pain was associated with levels of GDNF that were increased intrathecally, but decreased in blood. IL-8 was uniformly higher in pain patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Aged, Aged, 80 and over, Arthroplasty, Replacement, Biological Markers, analysis, blood, cerebrospinal fluid, Central Nervous System, immunology, metabolism, physiopathology, Chemokines, analysis, blood, cerebrospinal fluid, Chronic Disease, Cytokines, analysis, blood, cerebrospinal fluid, Disability Evaluation, Down-Regulation, immunology, Female, Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor, analysis, blood, cerebrospinal fluid, Humans, Inflammation Mediators, analysis, blood, cerebrospinal fluid, Male, Middle Aged, Osteoarthritis, blood, cerebrospinal fluid, physiopathology, Pain Measurement, Pain, Intractable, blood, cerebrospinal fluid, physiopathology, Peripheral Nervous System, immunology, metabolism, physiopathology, Up-Regulation, immunology
Postens nummer:
128329
Posten skapad:
2010-10-29 11:26
Posten ändrad:
2011-11-24 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007