transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konfliktlinjer i tidig nordeuropeisk kyrkoorganisation

Författare och institution:
Henrik Janson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Kristendomen i Danmark før 1050/redigeret af Niels Lund. - Roskilde 2004, s. 215-234
ISBN:
87-88563-63-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Roskilde museums Forlag
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Rättshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Missionsvetenskap
Nyckelord:
Medieval history, Church history, Hamburg-Bremen and Scandinavia, Papal privilegies
Postens nummer:
128305
Posten skapad:
2010-10-28 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007