transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early cell-material interactions in vivo

Författare och institution:
Peter Thomsen (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Abstract, Invited lecture, 6th Advanced Course in Cell-Material Interactions at Molecularl Level, Instituto de Engenharia Biomedica (INEB) and Faculdade de Engenharia (FEUP), University of Porto, Portugal,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
128289
Posten skapad:
2010-10-28 14:03
Posten ändrad:
2014-01-21 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007