transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Making Enemies : Aspects on the Formation of Conflicting Identities in the Southern Baltics around the Year 1000

Författare och institution:
Henrik Janson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Medieval History Writing and Crusading Ideology ; ed. by Tuomas M.S. Lehtonen and Kurt Villads Jensen. Helsinki: Finnish Literature Society 2005. - ISBN: 951-746-662-5, Studia Fennica : Historica ( 9 ) s. 141-154
ISSN:
1458-526x
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
Medieval history - Baltic Sea region - Adam of Bremen - Ideology
Postens nummer:
128258
Posten skapad:
2010-10-28 10:47
Posten ändrad:
2010-10-28 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007