transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To transfer'learning stories' into didactics

Författare och institution:
Elisabeth Mellgren (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
20th EECERA conference 'Knowledge and voice in early childhood: who knows, who speaks, who listen?', 20th EECERA conference Abstract book
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Literacy, learning stories, childran
Postens nummer:
128062
Posten skapad:
2010-10-25 12:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007