transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Viruset och vaccinet

Författare och institution:
Diana Jacobsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Arbetsrapport / Institutionen för journalistik och masskommunikation, ISSN 1101-4679
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ifrågavarande rapport är en granskning av fem tidningars rapportering rörande den svenska massvaccinationen mot svininfluensa hösten 2009. Fokus är på det kommenterande innehållet, närmare bestämt respektive tidnings medicinreporter; hur de positionerar sig i vaccinationsdebatten samt vilket deras budskap är. Detta budskap jämförs med den samlade nyhetsrapporteringen för att se om det finns någon bäring i tankarna på åsiktsmaterialets inverkan på det rapporterande innehållet; huruvida nyhetsmaterialet tenderar att verifiera den linje som drivs i olika sakfrågor i kolumner av analys och kommentar. Undersökningen, en kvalitativ innehållsanalys, utgår från Becks teorier om risksamhället och den centrala roll våra nyhetsmedier har i termer av problemformuleringsprivilegium och dagordningsmakt. Utifrån teorier om medielogik och framing diskuterar rapporten skillnader och likheter mellan de tidningar som ingår i urvalet. Resultatet är i korthet att den moraliska aspekten, solidaritet med sina medmänniskor är ett tydligt tema i medicinreportrarnas berättelse. Ett annat tema är konstruktionen av vaccinet som hot eller lösning. En tydlig kampanj för vaccinationen förs i det kommenterande materialet i tre av tidningarna (AB, EXP, DN). Vad gäller dagspressen (DN) återspeglas detta till viss del i nyhetsrapporteringen, vilket inte är fallet med kvällspressen där fokus istället ligger på den linje som för stunden ger den mest dramatiska berättelsen. Lokalpressens (GP) åsiktsmaterial levererar en nedtonad rapportering med en försiktigt positiv, sällan explicit, hållning för vaccinationen. Den andra representanten för dagspressen (SvD) utmärker sig genom sin mycket kritiska hållning såväl gentemot larmen om svininfluensan som inför nödvändigheten med en massvaccination; en hållning som tydligt återfinns i det rapporterande innehållet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
128012
Posten skapad:
2010-10-24 12:53
Posten ändrad:
2011-11-14 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007